Registration Agreement

ห้ามมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบัน
ห้ามข้อความเกี่ยวกับหมิ่นหรือใส่ร้ายผู้อื่น
ห้าม spam ห้ามขายของ ห้าม post คำหยาบ

ที่เหลือทำได้ แต่หาก admin เจอและไม่เหมาะสม
จะทำการลบข้อมูลทิ้งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า

admin และเจ้าของเว็บไซต์นี้ จะไม่รับผิดชอบใดๆ กับเนื้อหารวมทั้งภาพประกอบทั้งสิ้น